Οι Αθηναίοι πρωτοβλέπουν τραγωδία | Η “Μήδεια” με τη Ριστόρι (1865)
ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Οι Αθηναίοι πρωτοβλέπουν τραγωδία | Η “Μήδεια” με τη Ριστόρι (1865)

Γιάννης Σιδέρης Η παρουσίαση της Αντιγόνης θα ήταν πια ένας μακρινός θρύλος, που και οι διηγήσεις γι’ αυτήν θα είχαν σβήσει στα παρασκήνια και στις διακοπές των δοκιμών· αν τύχαινε…