Η αριστοτελική κάθαρση. Μια ατυχής ερμηνεία
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Η αριστοτελική κάθαρση. Μια ατυχής ερμηνεία

Ε.Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ «Ἐστι οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας (που έχει τούτο και εκελινο το γνώρισμα και στο τέλος)… δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν»…