Πού βρίσκεται η ομορφιά του Θεάτρου;
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Πού βρίσκεται η ομορφιά του Θεάτρου;

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ Από έπεσαν οι σπόροι και ξεφύτρωσε το πιο όμορφο πολιτιστικό δημιούργημα του ανθρώπου; Ποια ήταν η βαθύτερη αρχέγονη ανάγκη για να αναπαρασταθεί η ζωή ή για να γίνει…