2.590.000 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για επιχορηγήσεις θεατρικών παραγωγών μονοετούς ή διετούς προγραμματισμού

2.590.000 ευρώ από το ΥΠΠΟΑ για επιχορηγήσεις θεατρικών παραγωγών μονοετούς ή διετούς προγραμματισμού

Μοιράσου το!

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.590.000 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, για υλοποίηση θεατρικών παραγωγών μονοετούς προγραμματισμού 2021-2022 και διετούς προγραμματισμού 2021-2023.

Tο συνολικό ποσό των προτεινόμενων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου, επιχορηγήσεων Μονοετούς και Διετούς Προγραμματισμού ανέρχεται στα 2.590.000€ ήτοι: (1.470.000€ + 1.120.000€ -560.000€ κατ’ έτος-). Για το οικονομικό έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 2.030.000€ ήτοι : (1.470.000€ +560.000€).

Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά τον θεσμό των επιχορηγήσεων θεάτρου έχει ως στόχους:

• Τη στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• Την ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας

• Τη στήριξη του έργου νέων δημιουργών

• Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

• Την παρουσίαση, προβολή και προώθηση του νεοελληνικού θεατρικού έργου

δοκίμων και νέων Ελλήνων συγγραφέων

• Την κινητικότητα των σχημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη συμμετοχή τους σε διεθνή φεστιβάλ, προγράμματα και συνεργασίες, κατόπιν σχετικής επιλογής

• Την ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων

• Την ανάπτυξη κοινού

• Τη στήριξη ολοκληρωμένων δράσεων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διευρύνουν το κοινό του θεάτρου και το φέρνουν σε επαφή με έργα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας

• Την εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό

• Την προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

• Την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής

• Την ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων

• Την ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

• Την υποστήριξη με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία κ.ά.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία αποτελείται από τους:

Ειρήνη Μουντράκη, Πρόεδρο (Θεατρολόγο, Υπεύθυνη Δραματολογίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου και δημιουργό του Greek Play Project)

– Γρηγόρη Ιωαννίδη, Αντιπρόεδρο (Κριτικό Θεάτρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών) και τα μέλη

Αντώνη Βολανάκη (Εικαστικό – Επίκουρο Καθηγητή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου)

Αντιγόνη Καράλη (Δημοσιογράφο)

Σάββα Πατσαλίδη (Ομότιμο Καθηγητή Θεατρολογίας του ΑΠΘ, Κριτικό θεάτρου)

Θοδωρή Γκόνη (Σκηνοθέτη, Καλλιτεχνικό Δ/ντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας και του Φεστιβάλ Φιλίππων)

Δήμο (Άκη) Δήμου (Θεατρικό Συγγραφέα)

η οποία διορίστηκε με την ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ/ 309988/ 25314/ 24662/819/07-06-2019 (ΦΕΚ 380/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-06-2019) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/49249/08-02-2021 (ΦΕΚ 101/Υ.Ο.Δ.Δ./12-02-2021) Υ.Α, ως αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτημάτων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/6348/07-01-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχορήγηση Επαγγελματικών Σχημάτων του Θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση θεατρικών παραγωγών Μονοετούς ή Διετούς Προγραμματισμού, κατέθεσε, έπειτα από διαδοχικές συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν με τηλεδιάσκεψη λόγω των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την μη μετάδοση του COVID-19, την τελική της πρόταση.

Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο άσκησε η κ. Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου αναπληρούμενη από την κυρία Άννα Καλαφατάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Θεάτρου & Χορού.

Οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω πρόσκληση καθώς και με το με ημ. 19/02/2021 Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ περί παράτασης προθεσμίας για υποβολή προτάσεων για Επιχορήγηση και Παροχή Αιγίδας των Προσκλήσεων του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων και οι οποίες διαβιβάστηκαν από την Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου/Τμήμα Θεάτρου & Χορού, στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου για αξιολόγηση, ανέρχονται σε 274.

Η Επιτροπή προέκρινε προς επιχορήγηση τα ακόλουθα 79 (53 μονοετούς και 26 διετούς προγραμματισμού) αιτήματα που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης :

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

(2021-2022)

Α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1. ΠΥΡ ON BEAR RIDGE

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Ιωάννινα

Έναρξη: 01-03-2022
    Λήξη: 31-05-2023

35.000,00 €
2. ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΕRΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Solaris

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 01-04-2022
    Λήξη: 22-05-2022

35.000,00 €
3. «Εταιρεία Θεάτρου Sforaris!» ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 17-04-2022

35.000,00 €
4. PATARI PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΟΣΙΑ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-02-2022
    Λήξη: 30-04-2022

 

20.000,00 €
5. ΕΠΤΑΡΧΕΙΑ ΒΑΚΧΕΣ μια συλλογική αφήγηση

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 02-10-2021
Λήξη: 29-05-2022

35.000,00 €
6. Ομάδα Νάμα Γάμος

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Έναρξη: 18-12-2021
    Λήξη: 31-05-2022

 

45.000,00 €
7. ΟΜΑΔΑ CARTEL ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 15-02-2022
    Λήξη: 15-05-2022

35.000,00 €
8. VEGA LYRA ΕΚΛΕΙΨΗ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 03-02-2022
    Λήξη: 06-03-2022

35.000,00 €
9. “Ηθικόν Ακμαιότατον” Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Η ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και στην Κύπρο

Έναρξη: 01-01-2021
    Λήξη: 31-05-2022

35.000,00 €
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «Εν δυνάμει» ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ

Νομός Θεσσαλονίκης/Νομός Αττικής και ενδεχόμενη περιοδεία σε διάφορες ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 01-08-2021
    Λήξη: 30-04-2022

35.000,00 €
11. Εταιρία Θεάτρου ΑΤΤΙΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑ (προσωρινός τίτλος) του Λάσλο Κρασναχορκάι

Πρωτότυπος τίτλος Animalinside

Νομός Αττικής/συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ

Έναρξη: 01-05-2021
    Λήξη: 31-05-2022

​​​45.000,00 €

 

12. ΑΤΟΝΑΛ Α.Μ.Κ.Ε. Με τα Δόντια

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-03-2022
    Λήξη: 17-04-2022

35.000,00 €
13. ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 12-11-2021
    Λήξη: 12-12-2021

35.000,00 €
14. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 09-04-2022

45.000,00 €
15. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΛΙΟΥ Χιτζάμπ Φραπέ

Νομός Αττικής καθώς και παρουσίαση του έργου στο Βερολίνο (Θέατρο GRIPS)

Έναρξη: 01-07-2021
    Λήξη: 30-04-2022

20.000,00 €
16. IN BETWEEN ART THEATRE COMPANY PassPort

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 15-02-2022
    Λήξη: 15-04-2022

20.000,00 €
17. Θίασος ΚΑΝΙΓΚΟΥΝΤΑ-Προτσές (prozess)-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ο Μισάνθρωπος του Μολιέρου

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 30-06-2022

35.000,00 
18. Zero Gravity Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία On Ego

Νομός Αττικής

Έναρξη: 10-01-2022
    Λήξη: 10-04-2022

35.000,00 €
19. “Η Πάνδημος Ηώς ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” Ο Ορφέας στον Άδη

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-03-2022

35.000,00 
20. “ΕΝΤΡΟΠΙΑ” ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Πολύ κακό για το τίποτα του Γουίλλιαμ Σαίξπηρ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λαμία και πιθανότατα Κύπρος

Έναρξη: 01-12-2021
    Λήξη: 17-04-2022

20.000,00 €
21. ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΜΙΚΡΟΥΛΙ ΤΣΙΡΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΜΑΤΩΝ DANCING PLAGUE (ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ)

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 04-03-2022
    Λήξη: 17-04-2022

20.000,00 €
22. One Plant Production

 

The Weather in Europe

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στο εξωτερικό

Έναρξη: 15-01-2022
    Λήξη: 30-04-2022

35.000,00 €
23. ΚΑΡΤ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΖΑΝ ΑΝΟΥΙΓ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 09-02-2022
    Λήξη: 01-05-2022

20.000,00 €
24. ΠΛΕΥΣΙΣ χώρος προσωπικής ανάπτυξης χορευτικής και θεατρικής εμπειρίας Απουσία το σώμα της

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ

Έναρξη: 06-11-2021
    Λήξη: 26-12-2021

20.000,00 €
25. 4 FRONTAL ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 01-02-2022
Λήξη: 01-04-2022

25.000,00 €
26. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Ατσάλι

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 02-01-2022

20.000,00 €
27. ΝΟΗΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ/CONFESS

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ

Έναρξη: 02-04-2022
    Λήξη: 29-05-2022

20.000,00 €
28. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΩ ΚΥΡΙΑ ΚΛΑΪΝ του Νίκολας Ράιτ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 15-12-2021
    Λήξη: 15-03-2022

35.000,00 €
29. Angelus Novus ΛΟΥΝΑ

Νομός Θεσσαλονίκης/ενδεχόμενη περιοδεία σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας

Έναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 31-12-2022

35.000,00 €
30. ΘΕΑΤΡΙΝΩΝ ΘΕΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ  Ο.Ε.Θ. – Σ.Ε.Η. Ο ΓΛΑΡΟΣ ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και σε περιφερειακά φεστιβάλ

Έναρξη: 15-10-2021
    Λήξη: 30-12-2021

20.000,00 €
31. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία θεατρικής τέχνης, ΔΡOMΟΣ ΜΕ ΔΕΝΤΡΑ ΟΡΕΣΤΕΙΑ: ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ Σημειώσεις για μια Ορέστεια στην πανδημία

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-05-2021
    Λήξη: 30-10-2021

 

35.000,00 €
32. “ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ” ΠΕΡΣΕΣ του ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 01-10-2022

35.000,00 €
33. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Το Φθινόπωρο

Νομός Αττικής, ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 01-01-2022
    Λήξη: 24-04-2022

35.000,00 €
34. ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στα Δωδεκάνησα και στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας

Έναρξη: 01-12-2021
    Λήξη: 31-03-2022

35.000,00 
35. QUADRAT Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία Amalia Melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 02-12-2021
    Λήξη: 31-12-2021

35.000,00 
36. ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ Η ΤΖΟΚΟΝΤΑ?

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 24-10-2021
    Λήξη: 15-05-2022

25.000,00 €
37. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία και Μη Κυβερνητική Οργάνωση με διακριτικό τίτλο «Πλέγμα» Βάκχες Underworld

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στη Γερμανία και στην Ολλανδία

Έναρξη: 01-06-2021
    Λήξη: 30-05-2022

30.000,00 €
38. Nova Melancholia Σεμπάστιαν

Νομός Αττικής

Έναρξη: 10-03-2022
    Λήξη: 10-05-2022

20.000,00 €
39. SPECTRUM Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 24-02-2022
    Λήξη: 31-05-2022

20.000,00 €
40. ΑΛΚΗ Αντιγόνη, μετέωρη

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και στο εξωτερικό

Έναρξη: 10-04-2022
    Λήξη: 10-09-2022

20.000,00 €
41. Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου, του Εντουάρ Λουί

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ

Έναρξη: 05-04-2022
    Λήξη: 15-05-2022

20.000,00 €
42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-10-2022
    Λήξη: 31-12-2022

20.000,00 €
43. Ars Moriendi (Αρς Μοριέντι) – Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική Humanitarium

 Νομός Θεσσαλονίκης

Έναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-03-2022

20.000,00 €
44. ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Απειλή

Νομός Θεσσαλονίκης/ ενδεχόμενη περιοδεία σε άλλες ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-03-2022

 20.000,00 €
45. Artika  – Αστική Εταιρεία Πολιτιστική Μη Κερδοσκοπική Ο κόσμος κι εγώ – Θέατρο με χορό και μουσική για θεατές από 10 μηνών

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 01-06-2021
    Λήξη: 31-05-2022

20.000,00 €
46. ANIMA Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Η Μαντόνα με το Γούνινο Παλτό

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 01-02-2022
    Λήξη: 30-04-2022

20.000,00 €
47. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΠΟΥΦΟΝΟΙ Ο Μπέμπης  της Βίλης Σωτηροπούλου

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία και σε άλλες ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 01-01-2022
Λήξη: 10-05-2022

20.000,00 €
48. ΓΚΑΦ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς

του Χρόνη Μίσσιου

 

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

 

Έναρξη: 02-04-2022
    Λήξη: 29-05-2022

20.000,00 €
49. UBUNTU ΕΝRΟΝ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 14-02-2022
Λήξη: 19-04-2022

20.000,00 €
50. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΑΝΑ ΕΞΙ στα ΔΩΔΕΚΑ (Β΄Κύκλος)

Νομός Αττικής

Έναρξη: 15-01-2022
    Λήξη: 31-05-2022

20.000,00 €
51. HIPPO (ΧΙΠΟ) Η Πόλη των Χαμένων Ρομπότ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 10-10-2021
    Λήξη: 10-02-2022

20.000,00 €
52. ΌXI ΠAIZOYME Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΟ ΟΥΡΑΝΟ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε ελληνικές πόλεις

Έναρξη: 15-04-2021
    Λήξη: 30-11-2021

20.000,00 €
53. The Greyblue Gap και ΜεταΘέατρο Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Sara(h) Μάνος ΛαμπράκηςΝομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία Θεσσαλονίκη και Πάτρα

Έναρξη: 01-04-2002
    Λήξη: 30-04-2022

20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ : 1.470.000 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

(2021-2023)

Α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1. Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου BIA ΠΑΝΤΟΥ-3 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ για τη διετία 2021-23

Συγκεκριμένα :

 • Μοτέλ 257

ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

 • «ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ»

ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΛΜΠΑΡΗ

 • ΝΕΟ ΕΡΓΟ (δεν αναφέρεται ο τίτλος)

ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 10-02-2021
    Λήξη: 15-05-2023

60.000,00 €
2. ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
 • ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ?
 • Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ
 • ΟΙ ΔΕΛΦΙΝΟΙ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 30-04-2023

60.000,00 €
3. ΧΩΡΟΣ-Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
 • Midnight movie
 • ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-03-2023

50.000,00 €
4. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ODC
 • ΒΑΚΧΕΣ του Ευριπίδη
 • TI NA KANOYME του Νικολάι Τσερνισέφσκι

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ

50.000,00 €
5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ (Μ.Κ.Ο.)
 • ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΡΟΥ
 • ΤΟ ΓΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗ
 • ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΛΕΡΥΣ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στη Θεσσαλονίκη

Έναρξη: 28-01-2022
    Λήξη: 03-04-2022

50.000,00 €
6. ΔΟΛΙΧΟΣ
 • Νυχιάνγκ
 • Νέο ελληνικό έργο που θα προκύψει από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του Θεάτρου Πορεία 2020-21
 • Το Κουκλόσπιτο

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε Ελλάδα και εξωτερικό

Έναρξη: 15-09-2021
    Λήξη: 31-05-2023

 

50.000,00 €
7. ΟΜΑΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θηβαϊκός Κύκλος:

 • Αντιγόνη
 • Επτά επί Θήβας

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 01-06-2021
    Λήξη: 30-09-2023

50.000,00 €
8. «Λυκόφως» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Επαρχία
 • Η Αγάπη

 Νομός Aττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 20-01-2021
    Λήξη: 30-05-2023

50.000,00 €

 

9. ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Τσέρνομπιλ
 • Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα
 • Επιστροφή στη Ρενς
 • Τραγούδι από μακριά / Θαλάσσιο τείχος

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 15-10-2021
    Λήξη: 09-04-2023

 

50.000,00 €

 

10. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 •  Homos, ή Όλοι στην Ελλάδα
 •  Μια μέρα τον Οκτώβρη
 •  Τ’ αλλαγμένα κεφάλια
 • Τ’ αρνάκι έφαγε τον λύκο

Νομός Αττικής

Έναρξη: 08-10-2021
    Λήξη: 09-01-2022

​50.000,00 €

 

11. «Μνήμη- Εταιρεία Θεάτρου, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική»
 • Αντιγόνη της Λούλου Ράτσκα (Lulu Raczka)
 • Συναξάρι Ανδρέα Κορδοπάτη του Θανάση Βαλτινού
 • Τάξη (Class) των Iseult Golden and David Horan
 • Η Κασέτα της Λούλας Αναγνωστάκη

Νομός Χανίων

Έναρξη: 01-01-2021
    Λήξη: 31-12-2022

50.000,00 €
12. Βιομηχανία Θεατρικών Πραγμάτων
 • Καλιγούλας
 • Μακμπέθ
 • Νέα Δραματουργία – Δημιουργία
 • Ποιητική του σώματος

Νομός Αττικής, Νομός Αχαϊας/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 01-05-2021
    Λήξη: 28-02-2023

40.000,00 €
13. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ XAΠΙ ΕΝΤ
 • Λόγος – Ένας θρύλος, σήμερα
 • Δεύτερη Γέννηση – Λεξικό βασικών εννοιών

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-04-2021
    Λήξη: 30-05-2023

40.000,00 €
14. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
 • ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΕΣ
 • ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 30-04-2023

40.000,00 €
15. Ιωάννα Μακρή – Ν. Διαμαντής και Σία
 • Ελλάς – Βύρων – Μπενάκης
 • Χιροσίμα Αγάπη μου 
 • Γλάρος

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 31-01-2023

40.000,00 €
16. ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπική
 • Ο Τζεμ
 • Να ακούς το Χιόνι να πέφτει
 • Ο καθένας πεθαίνει Μόνος του

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη παρουσίαση των παραγωγών στη Θεσσαλονίκη

Έναρξη: 23-10-2021
    Λήξη: 30-01-2022

40.000,00 €
17. ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑ

 • FRIDA & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ
 • ΠάσΠορτ -MIA ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη παρουσίαση της παραγωγής στο Θεσσαλικό Θέατρο

Έναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 31-12-2021

40.000,00 €

 

18. Passatempo Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Εντός/Εκτός του Λεβιάθαν (προσωρινός τίτλος)
 • Στο ελάχιστο φως (προσωρινός τίτλος)
 • Καλή του ώρα, όπου και να ‘ναι
 • Έντα Γκάμπλερ
 • Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας

Νομός Θεσσαλονίκης

Έναρξη: 01-10-2021
    Λήξη: 30-06-2023

40.000,00 €
19. Αλκμήνη
 • Καπετάν Μιχάλης του Ν. Καζαντζάκη
 • Ραχήλ του Γρ. Ξενόπουλου

                 Νομός Αττικής

Έναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 31-01-2022

40.000,00 
20. GOO THEATER COMPANY ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • Υπέροχη κυρία Μαργαρίτα
 • Θάνατος στη Βενετία

Νομός Αττικής

Έναρξη: 10-09-2021
    Λήξη: 31-05-2023

40.000,00 €
21. Καλλιτεχνική Εταιρία Θεάτρου – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ
 • ΡΟΖΑ Η ΕΣΚΕΝΑΖΥ
 • ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Νομός Θεσσαλονίκης

Έναρξη: 02-10-2021
    Λήξη: 14-11-2021

40.000,00 €
22. Elephas tiliensis
 • Η νύχτα της κουκουβάγιας
 • Ζάχαρη στη ζάχαρη

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 01-02-2022
    Λήξη: 30-04-2023

40.000,00 €
23. Ρέον – Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπική
 • ΚΟΚΑΛΟ
 • Ποιός φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Έναρξη: 10-01-2021
    Λήξη: 08-03-2021

40.000,00 €
24. Ομάδα Πλάνη
 • Η Λεονί βιάζεται ή το όμορφο κακό του Ζώρζ Φεντώ
 • Οι Υπάκουοι της Άννας Ετιαρίδου

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη παρουσίαση των παραγωγών στη Θεσσαλονίκη

Έναρξη: 01-11-2021
    Λήξη: 01-04-2023

30.000,00 €
25. BLIND SPOT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ALEX(Α) Μέρος Β’: Πόλη / Κράτος
 • YOUTHQUAKE

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία σε Ελλάδα και εξωτερικό

Έναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 31-05-2022

20.000,00 €
26. ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
 • Θηβαΐδα
 • GPS DRAMA Πατησίων

Νομός Αττικής/ενδεχόμενη περιοδεία στην Ελλάδα

Έναρξη: 01-09-2021
    Λήξη: 31-07-2022

20.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : 1.120.000,00 €  (560.000 € κατ’ έτος)

Μοιράσου το!
ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ