Ο Παλαμάς θεατρικός συγγραφέας
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Ο Παλαμάς θεατρικός συγγραφέας

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ Κάποτε μ’ αρέσει – αν και βέβαια ξέρω ότι οι σχηματοποιήσεις, έστω κι αν είναι παραστατικότατες πάντα, καθώς περιορίζουν, προδίνουν – να αποκρυσταλλώνω στη φαντασία μου τους ποιητές…