Παν. Μουλλάς: Εφτά σημειώματα στη μνήμη του Καρόλου Κουν
ΔΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Παν. Μουλλάς: Εφτά σημειώματα στη μνήμη του Καρόλου Κουν

Παν. Μουλλάς 1 Δεν είμαι άνθρωπος του θεάτρου· απλώς, θαυμαστής του. Όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι: δυο φορές στη διάρκεια μιας εικοσαετίας, το 1964 και το 1983, μου έτυχε να…