Κώστας Γεωργουσόπουλος: Οι εργάτες των παρυφών
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Κώστας Γεωργουσόπουλος: Οι εργάτες των παρυφών

Κώστας Γεωργουσόπουλος Αν το σημερινό σημείωμα ξεφύγει σε κάποιες γραμμές και γίνει προσωπικό, ας μου συγχωρεθεί, αλλά οι πολύτιμες νεανικές και επαγγελματικές συχνά σχέσεις δεν είναι δυνατόν να μηδενιστούν, αφού,…