Θέατρα: Καταλήψεις και εύρεση λύσεων
ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θέατρα: Καταλήψεις και εύρεση λύσεων

ΝΙΚΟΛΑΣ ΖΩΗΣ Λειτουργία όσων υπηρεσιών στεγάζονται στα γραφεία της οδού Σατωβριάνδου, συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλους χώρους, σκέψεις για επαναπρογραμματισμό ακυρωμένων παραστάσεων, καθώς και συμβολή στις προσπάθειες ομαλοποίησης της…