Κώστας Παπαϊωάννου: Αθηναϊκή Επανάσταση και Θεατροκρατία
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Κώστας Παπαϊωάννου: Αθηναϊκή Επανάσταση και Θεατροκρατία

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Και α­πό την ά­πο­ψη αυ­τή, δεν έ­χου­με πα­ρά να πα­ρα­βά­λου­με το κοι­νό του Racine και του Corneille με το κοι­νό του Marlowe και του Shakespeare και τον α­θη­να­ϊ­κό…

Παπαϊωάννου Κώστας (1925 – 1981)
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΟΓΡΑΦΩΝ

Παπαϊωάννου Κώστας (1925 – 1981)

Ο Κώστας Παπαϊωάννου (1925 – 1981) ήταν φιλόσοφος, ακαδημαϊκός και συγγραφέας που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Παρίσι. Ο Κώστας Παπαϊωάννου γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1925 στον…