Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΑΤΑ την παράδοση, οι “Εύθυμες κυράδες του Ουίνζορ” έχουν για καταγωγή τους μια βασιλική επιθυμία: Η Ελισάβετ, λέει ο Rowe εκδότης του έργου στα 1709, “είχε γοητευτεί από…