Η αριστοτελική κάθαρση. Μια ατυχής ερμηνεία
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Η αριστοτελική κάθαρση. Μια ατυχής ερμηνεία

Ε.Π. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ «Ἐστι οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως σπουδαίας κα τελείας (που έχει τούτο και εκελινο το γνώρισμα και στο τέλος)… δι᾽ ἐλέου κα φόβου περαίνουσα την τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν»…