Λουκάς Χρέλιας: Από το σχολείο στο θέατρο
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Λουκάς Χρέλιας: Από το σχολείο στο θέατρο

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ μπουλούκι δεσπόζει στην προπολεμική αλλά και τη μεταπολεμική Ελλάδα ως ο κατεξοχήν φορέας της ψυχαγωγίας της. Οφείλουμε να λογαριαζόμαστε τυχεροί που ένας από τους αριστείς του είδους και…