Αιμίλιος Χουρμούζιος: Ο πειραματισμός στην τραγωδία
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Αιμίλιος Χουρμούζιος: Ο πειραματισμός στην τραγωδία

Αιμίλιος Χουρμούζιος ΟΤΑΝ μιλούμε περί πειραματισμού στην ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας, πρέπει, νομίζω, να υπάρχει μια συμφωνία βάσεως ως προς την έννοια του όρου, για να μπορούμε να συζητούμε, χωρίς…