Ο Παλαμάς και το θέατρο
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Ο Παλαμάς και το θέατρο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ Στα 1903, ο Παλαμάς δημοσιεύει σε βιβλίο το δράμα του Τρισεύγενη. Ο ποιητής είναι την εποχή εκείνη περίπου σαράντα τεσσάρω χρονώ, βρίσκεται στη μεγάλη πνευματική ακμή του. Ετοιμάζει…

Η “Τρισεύγενη” του Κωστή Παλαμά σε σκηνοθεσία του Θωμά Οικονόμου (1915)
ΔΡΩΜΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η “Τρισεύγενη” του Κωστή Παλαμά σε σκηνοθεσία του Θωμά Οικονόμου (1915)

ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Η από σκηνής εκτέλεσις της Τρισεύγενης ήτο απλούστατα ένα αίσχος. Δυνατόν να είνε άξιοι συγχαρητηρίων δια την καλήν των πρόθεσιν, εκείνοι, που είχαν την έμπνευσιν της διδασκαλίας τού…

Ο Παλαμάς θεατρικός συγγραφέας
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Ο Παλαμάς θεατρικός συγγραφέας

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ Κάποτε μ’ αρέσει – αν και βέβαια ξέρω ότι οι σχηματοποιήσεις, έστω κι αν είναι παραστατικότατες πάντα, καθώς περιορίζουν, προδίνουν – να αποκρυσταλλώνω στη φαντασία μου τους ποιητές…