Οι μεταφράσεις θεατρικών έργων στο 18ο αιώνα
ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

Οι μεταφράσεις θεατρικών έργων στο 18ο αιώνα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΗΣ ΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ τα Εφτάνησα, σ’ όλο τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, μοναδική παρουσία του θεάτρου σ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα είναι οι μεταφράσεις ξένων έργων, που είτε…

Exit mobile version