Το λαϊκό θέαμα στην Αθήνα του ΙΘ΄ αιώνα
ΛΑΪΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Το λαϊκό θέαμα στην Αθήνα του ΙΘ΄ αιώνα

ΛΙΖΑ ΜΙΧΕΛΗ "...Περίεργον είδος αλητών, περίεργον επάγγελμα ασκούντες” “...Τα αετώματα των οικιών χρυσούνται υπό του ανατέλλοντος φωτός. Μία ακτίς θραύεται εις μυρίους σπινθήρας εντός του ρυπαρού παροδίου ρυακίου, εν ω…

Exit mobile version