Σχετικά με “Τα αγαπημένα σας τραγούδια”
ΔΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Σχετικά με “Τα αγαπημένα σας τραγούδια”

Franz-Xaver Kroetz ΑΦΟΡΜΗ για το έργο αυτό στάθηκαν διάφορες ανακοινώσεις της αστυνομίας, όπου μου έκαναν εντύπωση τα εξής: Πολύ συχνά η αυτοκτονία εκτελείται μέσα σε μια απίστευτη τάξη. Σ’ αυτές…

Exit mobile version